Archive for giugno 2012

h1

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ

26 giugno 2012
Ag-Fevronia-2012Την 25η του μηνός Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγ. Οσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Η Αγία Φεβρωνία έζησε κατά τον 3ο μ.Χ. αι. σε ένα μοναστήρι, στην Αντιόχεια της Μυγδονίας στη Μεσοποταμία. Από την νηπιακή ηλικία των 2 ετών, ανετράφη εις την Μονήν, από την Καθηγουμένη Αγ. Βρυαίνη, η οποία ήταν θεία της. Σε νεαρά ηλικία αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό Σχήμα. Ασκουμένη στα μοναχικά παλαίσματα, υπό την καθοδήγηση
της Γερόντισσας Αγ. Βρυαίνης, αξιώθηκε να φθάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Ήταν δε και κατά την φυσική όψη ωραιοτάτη, ώστε η χάρις του Θεού που πλημμύριζε την υπέρκαλλο ψυχή της να αντανακλά στο χαρακτήρα του προσώπου της, kandilaδείχνοντας αυτήν ως άγγελο.
Προσευχομένη, νηστεύουσα και μελετώσα νυχθημερόν τις Άγιες Γραφές, απέκτησε το χάρισμα της θείας σοφίας και διδασκαλίας του λόγου του Θεού. Έτσι καθοδηγούσε προς τον Χριστόν τις ψυχές των γυναικών που επισκέπτονταν την Μονή, μεταξύ των οποίων και την συγκλητική Ιερεία, την μετέπειτα Αγ. Ιερεία, την οποία τιμά η Εκκλησία μας στις 3 Ιουνίου.
Κατά τους απηνείς διωγμούς, που εξαπέλυσε κατά των Χριστιανών, ο αυτοκράτωρ της Ρώμης Διοκλητιανός, η Αγία Φεβρωνία, διανύουσα το 20ο έτος της ηλικίας της και καταφλεγομένη από τον πόθο του μαρτυρίου, αρνήθηκε να φύγει και να κρυφθεί κάπου μαζί με τις συμμονάστριές της. Καθώς δε ήταν ασθενής κατά τις ημέρες εκείνες, παρέμεινε στο Μοναστήρι μαζί με την Ηγουμένη Βρυαίνη και την συγκλητική Ιερεία. Οι ειδωλολάτρες στρατιώτες εισέβαλαν στη Μονή, την συνέλαβαν και την οδήγησαν στο κριτήριο, ενώπιον του δικαστού Σελήνου. Η δε Ιερεία, συνεισήλθε με ανδρική ενδυμασία και έμεινε πλησίον της ενθαρρύνουσα την Μάρτυρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλήσεώς της. Εις μάτην προσπάθησαν οι τύραννοι να την δελεάσουν με κολακείες και υποσχέσεις. Η γενναία ομολογία της πίστεώς της εις τον ουράνιο Νυμφίο Χριστό, προκάλεσε την μήνιν των ειδολολατρών, οι οποίοι την υπέβαλαν σε φριχτά βασανιστήρια. Υπέμεινε ανδρείως η Νύμφη του Χριστού Φεβρωνία,
την γύμνωση του παρθενικού της σώματος, τους ραβδισμούς, τη μαστίγωση, το πυρ, τον ξεριζωμό των οδόντων και την κατακοπή των μελών της, των μαστών, χειρών και ποδών και τέλος την αποτομή της αγίας της κεφαλής οπότε έλαβε και τον στέφανο της δόξης παρά Χριστού του Θεού.

iera_koinoviaki_gunaikeia_moni_profitou_iliou_patrwn_71774Η καθ’ ημάς Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού Πατρών, τιμά ιδιαιτέρως την μνήμη της Αγίας οσιοπαρθενομάρτυρος Φεβρωνίας. Την Τρίτη 25 Ιουνίου, ετελέσθη εις το Καθολικό της Μονής, πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ Αρτοκλασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ετέθη εις προσκύνησιν και προς αγιασμόν των πιστών τεμάχιον του Ιερού Λειψάνου της Μάρτυρος.

Την ημέρα αυτή εορτάζει τα ονομαστήριά της και η Προηγουμένη της Μονής, Μοναχή Φεβρωνία Καραγιάννη. Η Γερόντισσα Φεβρωνία ασκείται στην Ιερά Μονή από εξηκονταετίας, διακονώντας τον Προστάτη Άγιο Προφήτη Ηλία, την αδελφότητα και τον λαό του Θεού, με την γλυκειά ταπείνωση, την αγία απλότητα, την αβραμιαία φιλοξενία, την θυσιαστική και ανυπόκριτο αγάπη της. Κατά τη διάρκεια της θεοφιλούς διακονίας της, αποπερατώθηκε κτιριακά η Μονή, εξωραΐστηκαν οι χώροι και κτίσθηκαν
δύο Παρεκκλήσια, τα οποία τιμώνται αμφότερα στη μνήμη του Τιμίου Σταυρού και της Αγ. Οσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Το Παρεκκλήσιον της Αγ. Φεβρωνίας ονομάζεται “Κατακόμβη της Αγ. Φεβρωνίας”, είναι κτισμένο υπογείως και αποτελεί συγχρόνως και το Κοιμητήριο της Μονής, καθώς στο εσωτερικό του ευρίσκονται εντοιχισμένοι και οι τάφοι των κεκοιμημένων Μοναζουσών. Εδώ αναπαύεται και η εκδημήσασα προς Κύριον Μοναχή Φεβρωνία Γιαννοπούλου, η οποία εκοιμήθη το έτος 2007, σε ηλικία 39 ετών. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ετελέσθη στην Κατακόμβη της Αγ. Φεβρωνίας Τρισάγιο, προς ανάπαυσιν της ψυχής της. Εν συνεχεία η Αδελφότης προσέφερε το καθιερωμένο μοναχικό κέρασμα στο Αρχονταρίκι της Μονής, ευχομένη όπως η Αγία Μεγαλομάρτυς Φεβρωνία να πρεσβεύει πρός τον Νυμφίο Χριστό, να δίδει πλουσία την θείαν χάριν στην πνευματικήν Μητέρα Γερόντισσα Φεβρωνία, να σκέπει την Ιεράν Μονήν και να καθοδηγεί άπαντας εις οδόν σωτηρίας.
IEΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Κατακόμβη της Αγ. Φεβρωνίας

Κατακόμβη της Αγ. Φεβρωνίας

 

Annunci
h1

LA SACRA PIGNA. Gli antichi riti di Cibele e Febronia

25 giugno 2012

di Giuseppe Maggiore

“Il festino in onore di lei dura dal pomeriggio della Domenica di Pasqua al martedì, senza contare un ottavario, che fa seguito al triduo. Rileviamone le cose principali. La sera del lunedì un popolo immenso si riversa nella Madre-Chiesa per assistere ad una funzione, veramente curiosa. Sull’altare maggiore sta preparato come un tronco di albero, il quale tutto ad un colpo si schiude in due parti, e lascia vedere la monachella Febronia in atto di preghiera. Sensibilmente poi dal soffitto comincia a scendere una miriade di angeli, due dei quali portano in mano una corona che posano sul capo della santa; costei, incoronata, va in estasi fra quella schiera di angeli, mentre da tutta la gente si levano disperate grida di: Viva S. Febronia!”. Così lo studioso di tradizioni popolari Giuseppe Pitrè riferisce all’inizio del ‘900, nel suo Feste Patronali in Sicilia, in merito alla festa di Santa Febronia a Palagonia. Continua a leggere

h1

PALAGONIA: PRESENTATO IL PROGRAMMA PER I FESTEGGIAMENTI DI S. FEBRONIA 2012

22 giugno 2012
La mattina del 22 giugno,  presso la sala giunta del Municipio, il sindaco Valerio Marletta, l’assessore alle Attività educative culturali e ricreative Nicola Giaquinta e l’assessore alle Attività sociali e sanitarie Laura Laganà, hanno presentato ufficialmente, nel corso di una conferenza stampa, il programma dell’amministrazione comunale per i festeggiamenti in onore di S. Febronia patrona della città.
“Abbiamo chiesto e ottenuto – dice Marletta – la collaborazione delle associazioni sportive, di quelle culturali e di tutti coloro che negli anni hanno contribuito a organizzare la festa patronale”.
“Abbiamo messo a punto un programma più che dignitoso – prosegue il sindaco – individuando un percorso virtuoso con il preciso intento di abbassare i costi rispetto alla festa dell’anno scorso garantendo, comunque, una settimana in piena armonia con il comitato dei festeggiamenti e tutte le istituzioni civili, militari e religiose”.
“Siamo riusciti ad abbattere notevolmente i costi – dice l’assessore Nicola Giaquinta – e rispetto allo scorso anno registriamo un risparmio di circa 20 mila euro”.
“E cambiata – prosegue l’assessore – la metodologia rispetto agli altri anni precedenti: abbiamo aperto un conto corrente per le offerte, vincolato alla festa, sul quale sono già stati versati 7 mila euro, abbiamo puntato sui giovani e sulla partecipazione gratuita delle scuole, delle associazioni sportive e di quelle culturali e ciò ci ha permesso di raddoppiare gli eventi folkloristici che da sette passano a undici”.
“Una parola vorrei spenderla per la serata del 1 luglio – continua Giaquinta – sulla scelta di Avitabile e del suo Blak Tarantella Tour che consideriamo di qualità, popolare e non commerciale, un artista di grande richiamo che ci auguriamo possa far tornare la gente a Palagonia”.
“Non va dimenticato il concerto sinfonico della sera del 25 giugno in Piazza Garibaldi – conclude Giaquinta – che sarà eseguito dagli alunni dell’Istituto comprensivo Gaetano Ponte composto di 106 elementi, orchestrali e coro, di età compresa fra i 12 e i 13 anni”.
L’assessore, prima di concludere la conferenza stampa, ha illustrato nei dettagli tutti gli appuntamenti che di seguito riportiamo:
Venerdì 22 Giugno
Ore 20,00  P.zza Garibaldi spettacolo teatrale   “Roba da Matti” presentato dall’Associazione Culturale “I Guitti di Palagonia”;
Sabato 23 Giugno
Ore 17,00 nei locali del Palazzo Blandini – l’Ass.ne Regionale CIOFS FP Sicilia, presentano: Tavola rotonda su “l’importanza delle Certificazioni nella Formazione Professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro” ;
Ore 18,00 P.zza Garibaldi, pomeriggio dedicato ai più piccoli  con animazione e giochi, a cura “Dell’Isola che non c’è”;
Ore 19,00  Via Umberto Inaugurazione  “Tavolata di S. Febronia 2012” con degustazione prodotti tipici e balli folkloristici a cura della Pro Loco;
Ore 20,30   P.zza Garibaldi, gli allievi dell’Ente CIOFS FP Sicilia,  presentano la serata:  “Una passeggiata nella Storia”, sfilata di acconciature intese come arte grafico  – visiva;
Domenica 24 Giugno
Ore 09,00  P.zza Municipio “1° Expo Moto d’Epoca Città di Palagonia” la manifestazione si concluderà con la premiazione di tutti i partecipanti, a cura del Moto Club Kàtana;
Ore 18,00  Sfilata del Corpo Bandistico per le Vie principali della città;
Ore  21,30 Corteo delle Autorità Civili e Militare che dalla sede Municipale si recherà alla Chiesa Madre per l’omaggio alla Santa Patrona;
Ore 22,00  Spettacolo Pirotecnico P.zza Matrice;
Lunedì 25 Giugno
Ore 10,00  Corteo delle Autorità Civili e Militari che dalla sede municipale si recherà alla Chiesa Madre per l’omaggio alla S. Patrona;
Ore 12,30  Tradizionale asta della “Campanella” e taglio del nastro all’arrivo del sacro Fercolo in P.zza  Umberto;
Ore 21,00 P.zza Garibaldi, concerto sinfonico “ Musica nel Tempo” eseguito dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Gaetano  Ponte;
Ore 24,00   Collina di Via Stretto – Spettacolo pirotecnico;
Martedì 26 Giugno
Ore 19,00  P.zza Garibaldi manifestazione  di varie discipline  di Arti Marziali,  a cura del Centro Sportivo Mannuzza di Palagonia;
Mercoledì 27 Giugno
Ore   18,00   Coste di S.Febronia – Mostra fotografica ideata e curata dall’Accademia dei Palici
Ore 20,00 P.zza Garibaldi “Piccoli Cittadini Crescono” spettacolo a cura della scuola dell’infanzia “Peter Pan”;
Ore 21,15  P.zza Garibaldi rappresentazione Teatrale “U Matrimoniu di Turiddu e Rusidda  a cura dell’Istituto  Comprensivo Gaetano  Ponte;
Giovedì 28 Giugno
Ore 20,30  P.zza Garibaldi manifestazione canora terza edizione di “ Io Canto… alla Pro Loco”e seconda edizione “Festival Voci Nuove” a cura dell’Ass.ne Turistica Pro Loco; la giuria sarà presieduta dal M°Paolo Li Rosi con la partecipazione della scuola di ballo “Dancing days”, ospiti di eccezione i campioni di ballo latino americano, Brunella Calcagno e Alessandro Di Liberto;
Venerdì 29 Giugno
Ore 21,00  P.zza Garibaldi Spettacolo di danza a cura dell’Ass.ne sportiva Fitness Planet
Sabato 30 Giugno
Ore 18,00   P.zza Garibaldi pomeriggio dedicato ai più piccoli  con animazione e giochi, a cura dell’Ass.ne  Club Happy Island;
Ore 20.30   P.zza Garibaldi  manifestazione canora terza edizione di  “Io Canto”  finalissima a cura dell’Ass.ne Turistica Pro Loco. La giuria sarà presieduta dal M°Paolo Li Rosi con la partecipazione della scuola di danza “Universe Dance”;
Domenica 1 Luglio
Ore 18,00 Sfilata del corpo bandistico  per le principali vie cittadine:
Ore 20,30 P.zza Garibaldi – Concerto Live “Enzo Avitabile e i Bottari – Black Tarantella Tour   2012”;
Lunedì 2 Luglio
Ore 08,30 Sfilata del corpo bandistico, per le principali vie cittadine;
Ore 24,00  Spettacolo pirotecnico nella collina di Via Stretto.
Nel programma, messo a punto dall’amministrazione, non potevano mancare gli Appuntamenti Sportivi:
Dal maggio al 17 Luglio, XI Torneo di Boccetta, Italiana, Goriziana  nei locali del “ Golden Bar” di Via Vittorio Emanuele;
dal 4 al 31 Giugno “ Sportivamente si ci diverte”  Secondo torneo Fair Play di calcio a cinque  (A.S.D. Real Palagonia) presso i campetti di Contrada Nunziata dalle ore 20,00 alle 24,00;
il Primo  Torneo di Basket  A.S.D. Virtus Palagonia ;
il Secondo Torneo Open Volley misto  presso  campetti   contrada Nunziata dalle ore 20,00 alle 24,00 organizzato da Rosario Fisichella e  Valeria Calanducci.
 Spazio anche agli Appuntamenti Culturali.
 Dal 21 al 22 Giugno
 Nei locali di Palazzo Blandini  dalle ore 09,00 alle 12,00  e dalle 17,00 alle 20,00 Mostra: “Creo un Libro” 3^ Edizione, a cura degli alunni del Circolo Didattico Giovanni Blandini di Palagonia.
 Dal 24 Giugno al 02 Luglio
Nei Locali di Palazzo Blandini  Concorso Fotografico “ La Natura… un bene prezioso  da difendere”  – 1° Memorial cav. Giuseppe Di Fazio a cura dell’Ass.ne Culturale Amedit;
L’ illuminazione artistica è curata dalla ditta Giovanni Formaggio di Palagonia, mentre gli spettacoli pirotecnici sono realizzati dalla ditta Giuseppe D’Amplo di Mineo.
Le bande musicali che allieteranno i giorni di festa sono la “Vincenzo Bellini” del maestro Massimiliano Piscetti, la “Giuseppe Verdi” del maestro Giuseppe Malgioglio e la “Città di Palagonia” del maestro Giovanni Sipala.
h1

PALAGONIA: RACCOLTA FONDI PER I FESTEGGIAMENTI DI S. FEBRONIA

6 giugno 2012

Aziende commercianti e cittadini invitati a contribuire, attivato un c.c. bancario

Come ogni anno a Palagonia, nei mesi di giugno e luglio, si organizzano manifestazioni di vario tipo in onore di Santa Febronia, molto sentite dai devoti e dalla cittadinanza palagonese.
Purtroppo la precarietà delle somme previste nel bilancio comunale, non consente un pieno e adeguato svolgimento di tali manifestazioni.
Per queste ragioni l’amministrazione comunale invita le aziende, i commercianti e i cittadini a contribuire per una migliore riuscita delle stesse.
Il contributo, volontario, può essere versato mediante bonifico bancario intestato a Tesoreria Comunale di Palagonia (BCC Agenzia di Palagonia) codice IBAN – IT20 Q087 1384 1000 000 0400 097 specificando nella causale: “Festa patronale 2012”.
Il conto corrente, sempre attivo, è vincolato ai festeggiamenti di Santa Febronia.
Ricordiamo che il contributo versato potrà essere detratto dal modello Unico al 100%, ai sensi del Tuir art. 100, comma 2 lett. M.